Jurdaičių socialinės globos namų taryba

Jurdaičių socialinės globos namų taryba – patariamasis socialinės globos namų administracijos organas, teikiantis pasiūlymus įstaigos administracijai ir darantis įtaką tobulinant socialinės globos namų veiklą.

Jurdaičių socialinės globos namų tarybos pirmininkė – Toma Kiminienė
Pirmininkės pavaduotoja – Rita Nutautienė
Sekretorius – Gintaras Balčiūnas

Jurdaičių socialinės globos namų tarybos nuostatai

2022 m. Jurdaičių socialinės globos namų tarybos ataskaita

2022 m. Jurdaičių socialinės globos namų tarybos veiklos planas

2021 m. Jurdaičių socialinės globos namų tarybos veiklos planas

2020 m. Jurdaičių socialinės globos namų tarybos veiklos ataskaita

Atnaujinimo data: 2023-12-06