Maitinimo paslaugos

Gyventojų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 15 „Maisto higiena“,  rekomenduojamomis maisto produktų paros normomis socialinę globą gaunantiems asmenims, kitais teisės aktais. Maitinimo paslauga socialinės globos namų gyventojams teikiama 7 dienas per savaitę, 4 kartus per dieną. Atsižvelgiant į gyventojo sveikatos būklę ir medikų rekomendacijas, maitinimo dažnumas gali būti keičiamas, organizuojama speciali, dietinė mityba. Gyventojui sudaroma galimybė susipažinti su savaitės ir dienos meniu, pateikti pageidavimus dėl maisto  patiekalų asortimento.
Gyventojui, atsižvelgiant į jo savarankiškumo lygį ir pageidavimus, sudaromos sąlygos pasigaminti sau maistą šiam tikslui skirtose virtuvėlėse, sudaromos sąlygos bet kuriuo metu išgerti kavos ar arbatos.

JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Atnaujinimo data: 2024-01-08