Prašymų ir skundų nagrinėjimas ir asmenų aptarnavimas Jurdaičių socialinės globos namuose

Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Jurdaičių socialinės globos namuose taisyklės reglamentuoja prašymų ir skundų nagrinėjimą ir asmenų aptarnavimą Jurdaičių socialinės globos namuose.

Prašymus ir skundus raštu galima pateikti tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į globos namus, atsiuntus prašymą ar skundą paštu arba elektroninėmis priemonėmis: faksu ar elektroniniu paštu [email protected].

Prašymus žodžiu galima pateikti tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į globos namus ar elektroninėmis priemonėmis: telefonu ar garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo ir įrašymo priemonėmis.

Už prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Jurdaičių socialinės globos namuose taisyklių įgyvendinimą atsakingi:

  • Už socialinių paslaugų srities prašymų ir skundų nagrinėjimą ir asmenų aptarnavimą atsakingos direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Toma Kiminienė (mob. tel.: +37061301846, el. paštas – [email protected]) ir vyriausioji socialinė darbuotoja Rolanda Vilimienė (mob. tel.: +37068242808, el. paštas – [email protected]);
  • Už medicininių paslaugų srities prašymų ir skundų nagrinėjimą ir asmenų aptarnavimą atsakinga vyriausioji slaugytoja Rima Garkalnienė (mob. tel.: +37069406621, el. paštas – [email protected] ).

Atnaujinimo data: 2023-12-06