PATVIRTINTA
Jurdaičių socialinės globos namų direktoriaus
2024 m. sausio 25 d.  Nr. V- 5

 

Struktura2024-01.jpg

 

 

PATVIRTINTA 
Jurdaičių  socialinės globos namų  direktoriaus
2024 m. sausio 25 d. įsakymu Nr.V-5
                                                                                         
JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI 
2024 METŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS  
Eil. Nr.Pareigybės pavadinimasEtatų sk.Tiesiogiai dirba su gyventojaisNetiesiogiai dirba su gyventojais 
 
VALDYMO PADALINYS    
1Direktorius11  
2Direktoriaus pavaduotojas- vadovybės atstovas kokybei 11  
3Sekretorius 1 1 
4Finansininkas analitikas1 1 
5Finansininkas1 1 
6Viešųjų pirkimų specialistas1 1 
7Personalo administratorius1 1 
8Informacinių technologijų specialistas0.5 0.5 
SOCIALINIO DARBO PADALINYS    
1Psichologas11  
2Vyriausiasis socialinis darbuotojas11  
3Socialinis darbuotojas 1212  
4Individualios priežiūros darbuotojas79.579.5  
5Užimtumo specialistas5.255.25  
 GRUPINIO GYVENIMO NAMAI    
1Socialinis darbuotojas 11  
2Individualios priežiūros darbuotojas44  
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PADALINYS    
1Gydytojas1.51.5  
2Vyriausiasis slaugytojas-slaugos administratorius11  
3Bendrosios praktikos slaugytojas1111  
4Kineziterapeutas0.50.5  
5Gydomojo masažo specialistas0.50.5  
6Slaugytojo padėjėjas33  
7Medicinos psichologas0.250.25  
ŪKIO PADALINYS    
1Ūkio padalinio vadovas1 1 
2Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas1 1 
3Sandėlininkas0.25 0.25 
4Automobilių vairuotojas2 2 
5Kirpėjas11  
6Siuvėjas1 1 
7Skalbyklos mašinų operatorius1.75 1.75 
8Pastatų ir įrenginių priežiūros darbininkas3 3 
9Aplinkos ir pastatų priežiūros darbininkas1.25 1.25 
10Valytojas3.75 3.75 
 Iš viso:145124.520.5 

Atnaujinimo data: 2024-01-25