Informacija apie įstaigą

Jurdaičių socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, pavaldi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Globos namų paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą suaugusiems asmenims su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Jurdaičių socialinės globos namai yra stacionari socialinės globos įstaiga, skirta laikinai ar nuolat gyventi suaugusiems neįgaliems asmenims, sergantiems lėtinėmis psichikos ligomis, turintiems intelekto sutrikimų, kurie negali gyventi savo namuose ar savarankiškai ir jiems būtina priežiūra, slauga bei medicininis aptarnavimas.

Jurdaičių socialinės globos namų teritorija užima 7.37 ha plotą. Bendras visų globos namams priklausančių pastatų plotas yra 14770 m2, iš kurių 4380 m2 – gyvenamasis plotas. Miegamųjų kambarių plotą sudaro 1861 m2. Bendras gyvenamasis plotas, tenkantis vienam gyventojui, sudaro 15,5 m2, miegamasis plotas – 6,57 m2. Vienviečių kambarių yra 15, dviviečių – 55, triviečių – 48, keturviečių – 4.

Globos namų pastatų struktūra: trys gyvenamieji korpusai, buitinių paslaugų pastatas (skalbykla, siuvykla, avalynės taisykla ir šarvojimo salė), kultūros namai (sporto ir koncertų salės), Pilaitė (nekilnojamoji kultūros vertybė), administracijos pastatas, valgykla.

Globos namų gyventojams paslaugas teikia 13 socialinių darbuotojų, 77 socialinių darbuotojų padėjėjai, 2 gydytojai, 13 slaugytojų, 3 slaugytojų padėjėjai, 31 aptarnaujančio personalo darbuotojas. Socialinio darbo paslaugas teikia kvalifikuoti specialistai.

Globos namuose teikiamos šios ilgalaikės socialinės globos paslaugos: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, apgyvendinimo, maitinimo, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, darbinių įgūdžių ugdymo, laisvalaikio organizavimo, asmens higienos ir kitos pagalbos paslaugos. Teikiamos medicininės paslaugos: palaikomojo gydymo, slaugos, masažo. Veikia keramikos, siuvimo, dailės, medžio drožybos užimtumo grupės. Saviraiškos poreikių tenkinimui organizuojama sportinė ir meninė veikla sporto salėje ir kultūros namuose. Laisvalaikį gyventojai gali praleisti bibliotekoje, kino filmų peržiūros salėje, audio skaitykloje, relaksacijos kambaryje arba kompiuterių klasėje. Globos namuose yra įrengta koplytėlė, kurioje vyksta pamaldos, švenčiamos religinės šventės.

Atnaujinimo data: 2023-12-18