Planavimo dokumentai ir ataskaitos

Planai 

Jurdaičių socialinės globos namų 2024-2026 metų krizių ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių, veiklų ir (arba) projektų planas

2023 metų Jurdaičių socialinės globos namų veiklos planas

2023 m. Jurdaičių socialinės globos namų socialinio darbo veiklos planas

2022 metų Jurdaičių socialinės globos namų veiklos planas 

2021 metų Jurdaičių socialinės globos namų veiklos planas

2021 metų Jurdaičių socialinės globos namų socialinio darbo veiklos planas

2021 metų Jurdaičių socialinės globos namų personalo pasitarimų, seminarų ir savišvietos grafikas

2020 metų Jurdaičių socialinės globos namų veiklos planas

2020 metų Jurdaičių socialinės globos namų socialinio darbo veiklos planas

2020 metų Jurdaičių socialinės globos namų personalo pasitarimų, seminarų ir savišvietos grafikas

2019 metų Jurdaičių socialinės globos namų veiklos planas

2019 metų Jurdaičių socialinės globos namų personalo pasitarimų, seminarų ir savišvietos grafikas

2019 metų Jurdaičių socialinės globos namų socialinio darbo veiklos planas

2018 metų Jurdaičių socialinės globos namų veiklos planas

2018 metų Jurdaičių socialinės globos namų socialinio darbo veiklos planas

2018 metų Jurdaičių socialinės globos namų personalo pasitarimų, seminarų ir savišvietos grafikas

Ataskaitos

2021 metų Jurdaičių socialinės globos namų ataskaita

2021 metų Jurdaičių socialinės globos namų veiklos plano įgyvendinimo ataskaita

2020 metų Jurdaičių socialinės globos namų veiklos ataskaita

2020 metų Jurdaičių socialinės globos namų veiklos plano įgyvendinimo ataskaita

2019 metų Jurdaičių socialinės globos namų veiklos plano įgyvendinimo ataskaita

2019 metų Jurdaičių socialinės globos namų veiklos ataskaita

2018 metų Jurdaičių socialinės globos namų veiklos ataskaita

2018 metų Jurdaičių socialinės globos namų veiklos plano įgyvendinimo ataskaita

2017 metų Jurdaičių socialinės globos namų veiklos plano įgyvendinimo ataskaita

2017 metų Jurdaičių socialinės globos namų veiklos ataskaita (valdymo, ūkio ir aptarnavimo padaliniai) 

2017 metų Jurdaičių socialinės globos namų veiklos ataskaita (sveikatos priežiūros, socialinio darbo padaliniai) 

Atnaujinimo data: 2024-01-19