Apgyvendinimo paslaugos

Apgyvendinimo
Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo  patalpų būklė atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Asmeniui suteikiamas gyvenamasis plotas (privatumą garantuojanti erdvė), apgyvendinant 1-2-3-4 vietų kambariuose (derinant kambaryje gyvenančiųjų asmenų interesus bei poreikius). Aprūpinama baldais ir minkštuoju inventoriumi (apranga, patalyne ir kt.), ir priemonėmis specialiems poreikiams tenkinti. Asmuo gali turėti asmeninių baldų ir įvairių daiktų. Jurdaičių socialinės globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka asmuo naudojasi ir bendrosiomis patalpomis, skirtomis poilsiui,  laisvalaikiui, užimtumui.

Atnaujinimo data: 2024-01-08