Paskatinimai ir apdovanojimai

„Elkimės taip, kad mūsų gyvenimas, kaip brangenybės, nedaug vietos užimtų, bet daug svertų. Matuokime jį darbais, o ne laiku..“
(Seneka)

2021 įteiktos padėkos

Danutei Jonutienei už iniciatyvumą ir atsakingai atliekamą darbą puoselėjant įstaigos gerbūvį.

Kęstučiui Lipskiui už kūrybingą, iniciatyvų, atsakingą ir nuoširdų darbą puoselėjant įstaigos gyvenamąją aplinką.

Jonui Urbonui už kūrybingą, iniciatyvų, atsakingą ir nuoširdų darbą puoselėjant įstaigos gyvenamąją aplinką.

Edmundui Kuduliui už kūrybingą, iniciatyvų, atsakingą ir nuoširdų darbą formuojant įstaigos įvaizdį per gyventojų meninę saviraišką.

Ingai Karpačiovienei už kūrybingą, inovatyvų, atsakingą ir nuoširdų darbą formuojant įstaigos įvaizdį per gyventojų meninę saviraišką.

Aldonai Vainauskienei už kūrybingą, atsakingą ir nuoširdų darbą formuojant įstaigos įvaizdį per gyventojų meninę saviraišką.

Vilmai Mitkevičiūtei už aktyvų ir nuoširdų darbą vadovaujant „Parodijų teatro“ kolektyvui bei iniciatyvą ir pagalbą gyventojams kuriant ir puoselėjant jų gyvenamąją aplinką.

Ilonai Kairienei už gyventojų meniškumo sklaidą ir nuoširdų darbą vadovaujant „Šešėlių teatro“ kolektyvui.

Godai Skarbalienei už iniciatyvų, atsakingą ir nuoširdų darbą organizuojant šokių studijos–aerobikos užsiėmimus gyventojams.

Gintarei Sagatienei už iniciatyvų, atsakingą ir nuoširdų darbą organizuojant šokių studijos–aerobikos užsiėmimus gyventojams.

Jolantai Sidorovienei už gyventojų meninės saviraiškos puoselėjimą ir aktyvų dalyvavimą organizuojant įstaigos renginius.

Zinaidai Balsienei, Bronislavai Jasiulienei, Virginijui Tamošaičiui, Audronei Martinaitienei, Rasai Stonienei už ilgametį, atsakingą ir prasmingą darbą rūpinantis socialinės globos namų gyventojų sveikata ir gerove.

Rimai Garkalnienei už atsakingą, dėmesingą, rūpesčio pripildytą ir prasmingą darbą rūpinantis negalios paliestais socialinės globos namų gyventojais.

Intensyvios slaugos, II, III, IV, dvaro, trumpalaikės socialinės globos ir spec. skyrių darbuotojams dėkojame už prasmingą darbą, užtikrinantį socialinės globos namų gyventojų gyvenimo kokybę ir gerovę.

„Akimirkos – tai brangenybės. Jas saugom, gaudom, įamžinam. Dėliojame jas, kuriame albumus, paskui vartome, gėrimės, prisimename, džiaugiamės, grožimės, juk įamžintos akimirkos esmė ir yra ta, kad brangiausios akimirkos išlieka nepakitusios.“
(Giedrė Mičiūnienė)

2019-09-27 Irinai Dargienei, Rolandai Vilimienei, Kristinai Stripeikienei, Angelijai Jakutienei

Padėka socialinių darbuotojų dienos proga už ilgametį ir nepriekaištingą darbą.

2018-12-28 Daivai Urmonienei, Odetai Aukselienei, Dariui Lapko

Padėka už atsakingą, nuoširdžią iniciatyvą ir geranorišką indėlį į Jurdaičių socialinės globos namų gyventojų meninės saviraiškos puoselėjimą ir sklaidą.

2018-12-28 Vilmai Mitkevičiūtei

Už aktyvų ir geranorišką dalyvavimą kuriant globos namų gyventojų įvaizdį švenčių ir renginių metu.

2017-12-29 Edmundui Kuduliui

Padėka už iniciatyvą, kūrybinių idėjų įgyvendinimą ir svarų indėlį į Jurdaičių socialinės globos namų bendruomenės istorijos puslapius.

Atnaujinimo data: 2023-12-05