Korupcijos prevencija

Teisės aktų projektų, kuriuos reikėtų vertinti vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio nuostatomis, nebuvo rengta.

1. Jurdaičių socialinės globos namų direktoriaus pavaduotojas – vadovybės atstovas kokybei
2. Jurdaičių socialinės globos namų ūkio padalinio vadovas
3. Jurdaičių socialinės globos namų vyriausiasis buhalteris

Sąrašas patvirtintas Jurdaičių socialinės globos namų direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. V-24a „Dėl pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys asmenys privalomai tikrinami kreipiantis į LR STT, sąrašo patvirtinimo“.

Atnaujinimo data: 2024-01-08