Sudarytos ir veikiančios grupės ir komisijos

1Viešųjų pirkimų komisija 
2Gautos paramos priėmimo komisija 
3Darbuotojų etikos priežiūros komisija 
4Gyventojų asmeninio turto (pinigų) bei materialinio turto tvarkymo komisija 
5Vidaus kontrolės priežiūros darbo grupė 
6Ilgalaikio ir trumpalaikio turto inventorizacijos komisija 
7Ilgalaikio materialiojo turto nurašymo komisija 

Atnaujinimo data: 2024-02-21